Znaki zakazu, nakazu (3 punkty)

Kategoria:

B

Tagi:

znaki zakazu

Podstawa prawna:

art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 20 czewca 1997 roku Prawo o ruchu drogowym (t.j.: Dz.U. 2012 r., poz. 1137 z późn. zm.) w zw. z § 22 ust. 1, pkt. 1 i ust. 2 rozporządzenia Ministrów Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie znaków i sygnałów drogowych (Dz. U. Nr 170, poz. 1393, z późn. zm.)

Czy zakaz wyrażony umieszczonym z prawej strony jezdni znakiem pionowym obowiązuje od miejsca jego ustawienia do najbliższego skrzyżowania włącznie?