Znajomość wiedzy w zakresie bezpieczeństwa odnoszącego się do pojazdu (2 punkty)

Kategoria:

B

Tagi:

stan techniczny pojazdu

Podstawa prawna:

Art. 66 ust. 1 Ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (t.j.: Dz. U. 2012 r. poz. 1137 z późn. zm.) w zw. z pkt 2.1.1. Działu II Szczegółowego programu szkolenia osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami w zakresie prawa jazdy kategorii B Załącznika nr 1 Rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 13 lipca 2012 r. w sprawie szkolenia osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, instruktorów i wykładowców (Poz. 1019).

Kiedy powinieneś sprawdzać ciśnienie w ogumieniu samochodu osobowego?

  • Bezpośrednio przed rozpoczęciem podróży.
  • Po zakończeniu jazdy.
  • Co najmniej dobę przed zaplanowaną podróżą.