Znajomość wiedzy w zakresie bezpieczeństwa odnoszącego się do przewozu ładunku (2 punkty)

Kategoria:

B

Tagi:

przewóz ładunku

Podstawa prawna:

art. 61 ust. 2 pkt 2) ustawy z 20 czerwca 1997 roku Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2012 r. poz. 1137 ze zm.)

W jaki sposób wolno Ci przewozić ładunek w przyczepie ciągniętej przez samochód osobowy?

  • Ładunek może zasłaniać niektóre światła przyczepy.
  • Ładunek nie może naruszać stateczności pojazdu.
  • Ładunek nie musi być zabezpieczony przed zmianą położenia.