Znaki zakazu, nakazu (3 punkty)

Kategoria:

B

Tagi:

znaki zakazu

Podstawa prawna:

§ 28 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministrów Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie znaków i sygnałów drogowych (Dz. U. Nr 170, poz. 1393, z późn. zm.) w zw. z art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2012 r. poz. 1137 i 1448)

Czy w tej sytuacji znak pionowy „zakaz zatrzymywania się” dotyczy również pobocza gruntowego?