Spostrzeganie, ocena sytuacji i podejmowanie decyzji, szczególnie w zakresie czasu reakcji oraz zmian w zachowaniu za kierownicą, spowodowanych wpływem alkoholu, leków i produktów leczniczych, stanem świadomości i zmęczeniem (2 punkty)

Kategoria:

B

Tagi:

alkohol

Podstawa prawna:

Art. 45 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2012 r. poz. 1137, z późn. zm.) w zw. z Art. 46 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 26 pazdźernika 1982 r. - Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 20 września 2012 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tekst jednolity: Dz.U. 2012 nr 0 poz. 1356)

Czy masz prawo prowadzić pojazd gdy stężenie alkoholu we krwi w Twoim organizmie przekracza 0,2‰?