Spostrzeganie, ocena sytuacji i podejmowanie decyzji, szczególnie w zakresie czasu reakcji oraz zmian w zachowaniu za kierownicą, spowodowanych wpływem alkoholu, leków i produktów leczniczych, stanem świadomości i zmęczeniem (2 punkty)

Kategoria:

B

Tagi:

alkohol

Podstawa prawna:

Art. 87 § 1 ustawy z dnia 20 maja 1971 r. - Kodeks wykroczeń (Dz.U. 1971 nr 12 poz. 114, z późn zm.) w zw. z Art. 45 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2012 r. poz. 1137, z późn. zm.)

Czy prowadząc pojazd w stanie po użyciu alkoholu podlegasz odpowiedzialności za wykroczenie?