Znaki informacyjne, kierunku i miejscowości, uzupełniające (1 punkty)

Kategoria:

B

Tagi:

prędkość

Podstawa prawna:

art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 20 czewca 1997 roku Prawo o ruchu drogowym (t.j.: Dz.U. 2012 r., poz. 1137 z późn. zm.) w zw. z § 58 ust. 1 rozporządzenia Ministrów Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie znaków i sygnałów drogowych (Dz. U. Nr 170, poz. 1393, z późn. zm.) w zw. z art. 20 ust. 2 ustawy Prawo o ruchu drogowym.

Czy po wjeździe na drogę oznaczoną tymi znakami pionowymi, masz prawo kontynuować jazdę z prędkością 30 km/h?