Znajomość wiedzy w zakresie bezpieczeństwa odnoszącego się do przewozu ładunku (2 punkty)

Kategoria:

B

Tagi:

przewóz ładunku

Podstawa prawna:

Art. 61 ust. 4 Ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (t.j.: Dz. U. 2012 r. poz. 1137 z późn. zm.) w zw. z pkt 2.1.1. Działu II Szczegółowego programu szkolenia osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami w zakresie prawa jazdy kategorii B Załącznika nr 1 Rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 13 lipca 2012 r. w sprawie szkolenia osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, instruktorów i wykładowców (Poz. 1019).

Jak powinieneś zabezpieczyć urządzenie, którym zamocowałeś ładunek w przyczepie ciągniętej przez samochód osobowy?

  • Tak, żeby mocowanie nie rozluźniło się.
  • Może swobodnie zwisać z przyczepy.
  • Nie musi być zabezpieczone przed spadnięciem podczas jazdy.