Znaki drogowe poziome (1 punkty)

Kategoria:

B

Tagi:

znaki poziome

Podstawa prawna:

Art. 22 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2012 r. poz. 1137 i 1448)

Czy zamierzając skręcić w lewo na tym skrzyżowaniu należy zbliżyć się do lewej krawędzi jezdni?