Znaki drogowe poziome (1 punkty)

Kategoria:

B

Tagi:

znaki poziome zatrzymanie

Podstawa prawna:

art. 5 i art. 7 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2012 r. poz. 1137, z późn. zm.) w zw. z § 86 ust. 8 pkt 2 rozporządzenia Ministrów Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie znaków i sygnałów drogowych (Dz. U. Nr 170, poz. 1393, z późn. zm.)

Czy w tej sytuacji dopuszczalne jest zatrzymanie i postój na poboczu drogi?