Znaki drogowe poziome (1 punkty)

Kategoria:

B

Tagi:

znaki poziome kierunkowskaz

Podstawa prawna:

Art. 22 ust. 5 i art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2012 r. poz. 1137 i 1448)

Czy w tej sytuacji skręcając na skrzyżowaniu zgodnie ze znakiem poziomym masz obowiązek włączyć prawy kierunkowskaz?