Znaki informacyjne, kierunku i miejscowości, uzupełniające (1 punkty)

Kategoria:

B

Tagi:

znaki informacyjne

Podstawa prawna:

art. 1 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2012 r. poz. 1137, z późn. zm.)

Czy na drodze wewnętrznej, oznaczonej odpowiednim znakiem drogowym, masz obowiązek stosować się do umieszczonych tutaj znaków drogowych?