Znajomość znaczenia znaków poziomych (1 punkty)

Kategorie:

A B C

Tagi:

znaki poziome

Podstawa prawna:

(Dz. U. z 2003 r. Nr 170) § 87 ust. 1 pkt 2, w zw. z § 85 ust. 3

Czy w tej sytuacji wolno Ci skręcić w lewo z zajmowanego przez Ciebie pasa ruchu?