Znaki informacyjne, kierunku i miejscowości, uzupełniające (1 punkty)

Kategoria:

B

Tagi:

piesi zachowanie wobec rowerzystów

Podstawa prawna:

Art. 2 pkt 11 i 12 oraz art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2012 r. poz. 1137 i 1448) w zw. z § 47 ust. 3 i z § 88 rozporządzenia Ministrów Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie znaków i sygnałów drogowych (Dz. U. Nr 170, poz. 1393, z późn. zm.)

Czy zbliżasz się do przejazdu dla rowerzystów i przejścia dla pieszych?