Sygnały świetlne, sygnały dawane przez kierującego ruchem (1 punkty)

Kategoria:

B

Tagi:

przejazdy kolejowe i tramwajowe kierujący ruchem

Podstawa prawna:

art. 6 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2012 r. poz. 1137, z późn. zm.)

Czy kierując pojazdem silnikowym masz obowiązek stosować się do poleceń i sygnałów wydawanych w nocy poza obszarem zabudowanym przez pracownika kolejowego na przejeździe kolejowym?