Włączanie się do ruchu, skrzyżowania równorzędne (3 punkty)

Kategoria:

B

Tagi:

pierwszeństwo

Podstawa prawna:

art. 25 ust.1 ustawy z dnia 20 czewca 1997 roku Prawo o ruchu drogowym (t.j.: Dz.U. 2012 r., poz. 1137 z późn. zm.)

Czy w tej sytuacji jadąc na wprost przez widoczne skrzyżowanie masz pierwszeństwo przed pojazdami nadjeżdżającymi z prawej strony?