Włączanie się do ruchu, skrzyżowania równorzędne (3 punkty)

Kategoria:

B

Tagi:

włączanie się do ruchu

Podstawa prawna:

Art. 17 ust. 1 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2012 r. poz. 1137, z późn. zm.) § 58 ust. 5 rozporządzenia Ministrów Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie znaków i sygnałów drogowych (Dz. U. Nr 170, poz. 1393, z późn. zm.)

Czy w tej sytuacji wjeżdżając na jezdnię drogi publicznej masz obowiązek zastosować zasady związane z włączaniem się do ruchu?