Skrzyżowania ze znakami określającymi pierwszeństwo przejazdu (3 punkty)

Kategoria:

B

Tagi:

pierwszeństwo

Podstawa prawna:

§ 5. ust.5. rozporządzenia Ministrów Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie znaków i sygnałów drogowych (Dz. U. Nr 170, poz. 1393, z późn. zm.)

Czy w przedstawionej sytuacji masz pierwszeństwo przed pojazdem z lewej strony?