Znajomość wiedzy w zakresie bezpieczeństwa odnoszącego się do przewozu osób (2 punkty)

Kategoria:

B

Tagi:

technika kierowania pojazdem

Podstawa prawna:

Art. 45 ust. 1 pkt 1 Ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (t.j. Dz.U. 2012 r. poz. 1137 z późn. zm.) w zw. z pkt 2.1.1. Działu II Szczegółowego programu szkolenia osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami w zakresie prawa jazdy kategorii B Załącznika nr 1 Rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 13 lipca 2012 r. w sprawie szkolenia osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, instruktorów i wykładowców (Poz. 1019).

Czego nie możesz robić kierując samochodem osobowym?

  • Ciągnąć za pojazdem osoby na sankach.
  • Korzystać z radia CB.
  • Przewozić dziecka w foteliku ochronnym na przednim siedzeniu.