Skrzyżowania ze znakami określającymi pierwszeństwo przejazdu (3 punkty)

Kategoria:

B

Tagi:

szczególna ostrożność pierwszeństwo

Podstawa prawna:

Art. 3 ust. 1 i art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2012 r. poz. 1137 i 1448)

Czy skręcając w lewo na tym skrzyżowaniu należy zachować szczególną ostrożność?