Skrzyżowania ze znakami określającymi pierwszeństwo przejazdu (3 punkty)

Kategoria:

B

Tagi:

pierwszeństwo kierunkowskaz

Podstawa prawna:

Art. 22 ust. 5 i art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2012 r. poz. 1137 i 1448)

Czy zamierzając kontynuować jazdę drogą z pierwszeństwem, masz obowiązek włączyć lewy kierunkowskaz?