O znajomość wiedzy w zakresie znaczenia tabliczki T-20 (3 punkty)

Kategorie:

A B C

Tagi:

znaki zakazu

Podstawa prawna:

§ 15 ust. 5 pkt.1 rozporządzenia Ministrów Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie znaków i sygnałów drogowych (Dz.U. Nr 170, poz. 1393, z późn. zm)

Czy umieszczona pod znakiem zakazu tabliczka wskazuje długość odcinka jezdni, na którym zakaz obowiązuje?