Skrzyżowania ze znakami określającymi pierwszeństwo przejazdu (3 punkty)

Kategoria:

B

Tagi:

pierwszeństwo

Podstawa prawna:

Art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2012 r. poz. 1137, z późn. zm.)w zw. z § 5 ust. 5 i 7 rozporządzenia Ministrów Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie znaków i sygnałów drogowych (Dz. U. Nr 170, poz. 1393, z późn. zm.)

Masz zamiar przejechać na wprost przez widoczne skrzyżowanie. Czy w tej sytuacji masz obowiązek ustąpić pierwszeństwa pojazdom, które nadjeżdżają z lewej strony?