Skrzyżowania z sygnalizacją świetlną (3 punkty)

Kategoria:

B

Tagi:

sygnalizacja świetlna skręt w prawo

Podstawa prawna:

§ 96 ust. 1 i 3 rozporządzenia Ministrów Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie znaków i sygnałów drogowych (Dz. U. Nr 170, poz. 1393, z późn. zm.), w zw. z art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2012 r. poz. 1137 i 1448)

Czy widoczny sygnał zezwala na skręcenie w prawo bez zatrzymania?