Skrzyżowania z sygnalizacją świetlną (3 punkty)

Kategoria:

B

Tagi:

sygnalizacja świetlna skręt w lewo

Podstawa prawna:

§ 97. ust 1 i 3 w zw. z § 87. ust. 2 rozporządzenia Ministrów Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie znaków i sygnałów drogowych (Dz. U. Nr 170, poz. 1393, z późn. zm.)

Czy w przedstawionej sytuacji możesz bezkolizyjnie skręcić w lewo?