Skrzyżowania z sygnalizacją świetlną (3 punkty)

Kategoria:

B

Tagi:

szczególna ostrożność sygnalizacja świetlna

Podstawa prawna:

Art. 3 ust. 1, art. 25 ust. 1, art. 26 ust. 1 i art. 27 ust. 1 oraz art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2012 r. poz. 1137 i 1448) i § 5 ust. 5 w zw. z § 3 ust. 1 oraz w zw. z § 47 ust. 3 rozporządzenia Ministrów Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie znaków i sygnałów drogowych (Dz. U. Nr 170, poz. 1393, z późn. zm.) oraz § 95 ust. 1 pkt 3 ww. rozporządzenia w zw. a art. 2 pkt 24 ww. ustawy

Czy w tej sytuacji masz obowiązek zachować szczególną ostrożność i oczekiwać na zmianę sygnalizacji świetlnej?