Skrzyżowania lub przejścia dla pieszych z kierujących ruchem, miejsca przystanków komunikacji publicznej (3 punkty)

Kategoria:

B

Tagi:

piesi prędkość

Podstawa prawna:

Art. 3 ust. 1 i art. 26 ust. 1 oraz art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2012 r. poz. 1137 i 1448) w zw. z § 47 ust. 1 i 4 rozporządzenia Ministrów Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie znaków i sygnałów drogowych (Dz. U. Nr 170, poz. 1393, z późn. zm.)

Czy w tej sytuacji masz prawo kontynuować jazdę bez zmiany prędkości?