Skrzyżowania lub przejścia dla pieszych z kierujących ruchem, miejsca przystanków komunikacji publicznej (3 punkty)

Kategoria:

B

Tagi:

piesi odstęp od innych pojazdów

Podstawa prawna:

Art. 24 ust. 2 oraz art. 3 ust. 1 i art. 4, w zw. z art. 2 pkt 28 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2012 r. poz. 1137 i 1448)

Czy przejeżdżając obok pieszego masz obowiązek zachować bezpieczny odstęp?