Czynniki bezpieczeństwa odnoszące się do pojazdu, ładunku i przewożonych osób (2 punkty)

Kategorie:

A

Tagi:

kolumna pojazdów

Podstawa prawna:

Prawo o ruchu drogowym

Możesz prowadzić motocykl w zorganizowanej kolumnie pod warunkiem, że nie przekracza ona:

  • 5 pojazdów.
  • 10 pojazdów.
  • 15 pojazdów.