Dopuszczalne prędkości pojazdu, ograniczenia. (3 punkty)

Kategoria:

B

Tagi:

prędkość obszar zabudowany

Podstawa prawna:

Rozporządzenie Ministrów Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie znaków i sygnałów drogowych. (Dz.U. 2002 nr 170 poz. 1393, z późn. zm.)

Z jaką maksymalną prędkością wolno Ci poruszać się na obszarze zabudowanym oznakowanym w sposób widoczny na zdjęciu?

  • 60 km/h w godzinach od 23 wieczorem do 5 rano.
  • 40 km/h przez całą dobę.
  • 50 km/h w godzinach od 5 rano do 23 wieczorem.