Dopuszczalne prędkości pojazdu, ograniczenia. (3 punkty)

Kategoria:

B

Tagi:

autostrada prędkość

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym. (Dz.U. 1997 nr 98 poz. 602, z późn. zm.)

Z jaką dopuszczalną prędkością wolno Ci się poruszać kierując samochodem osobowym ciągnącym przyczepę lekką na autostradzie?

  • 80 km/h.
  • 100 km/h.
  • 140 km/h.