Dopuszczalne prędkości pojazdu, ograniczenia. (3 punkty)

Kategoria:

B

Tagi:

prędkość obszar zabudowany

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym. (Dz.U. 1997 nr 98 poz. 602, z późn. zm.)

Czy prędkość dopuszczalna 60 km/h obowiązuje na obszarze zabudowanym przez całą dobę?

  • Nie, tylko od godziny 5:00 do 23:00.
  • Nie, tylko od zmierzchu do świtu.
  • Nie, tylko od godziny 23:00 do 5:00.