Odstępy i hamowanie pojazdu. (3 punkty)

Kategoria:

B

Tagi:

kierowanie pojazdem

Podstawa prawna:

Bezpieczeństwo samochodów i ruchu drogowego

Jakie czynniki mają wpływ na łączny czas postrzegania i reakcji kierującego pojazdem?

  • Stan opon.
  • Widoczność na drodze, złożoność sytuacji drogowej.
  • Dodatkowa masa pojazdu.