Odstępy i hamowanie pojazdu. (3 punkty)

Kategoria:

B

Tagi:

odstęp od innych pojazdów

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym. (Dz.U. 1997 nr 98 poz. 602, z późn. zm.)

Jaki odstęp od poprzedzającego pojazdu musisz utrzymać stojąc przed skrzyżowaniem i czekając na sygnał zielony?

  • Minimalnie 0.5 m.
  • Bezpieczny odstęp.
  • Maksymalnie 3 m, minimalnie 1m.