Odstępy i hamowanie pojazdu. (3 punkty)

Kategoria:

B

Tagi:

odstęp od innych pojazdów

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym. (Dz.U. 1997 nr 98 poz. 602, z późn. zm.)

Jaki odstęp musisz zachować od omijanej przeszkody?

  • 1 m.
  • Bezpieczny.
  • 1.5 m.