Odstępy i hamowanie pojazdu. (3 punkty)

Kategoria:

B

Tagi:

odstęp od innych pojazdów wymijanie

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym. (Dz.U. 1997 nr 98 poz. 602, z późn. zm.)

Jaki odstęp należy zachować podczas wymijania?

  • Co najmniej 1 metr.
  • Co najmniej 2 metry.
  • Bezpieczny.