Różne pola widzenia kierowców. (2 punkty)

Kategoria:

B

Tagi:

pole widzenia kierowcy

Podstawa prawna:

Bezpieczeństwo samochodów i ruchu drogowego

Olśnienie to okresowa utrata możliwości widzenia wywołana zbyt dużym kontrastem jasności. W której z wymienionych sytuacji musisz się na tą niekorzystną sytuacje przygotować?

  • Podczas zbyt mocnego światła reflektorów pojazdu jadącego z przeciwka.
  • Podczas przejeżdżania przez most.
  • Podczas przejeżdżania obok akwenu wodnego nocą.