Obowiązki właściciela/posiadacza pojazdu, ubezpieczenia, wymagane dokumenty. (1 punkty)

Kategoria:

B

Tagi:

obszar zabudowany

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym. (Dz.U. 1997 nr 98 poz. 602, z późn. zm.)

Używanie pojazdu w sposób powodujący uciążliwości związane z nadmierną emisją spalin do środowiska lub nadmiernym hałasem jest:

  • zabronione w obszarze zabudowanym.
  • zabronione.
  • zabronione tylko w strefie zamieszkania.