Znaki ostrzegawcze. (2 punkty)

Kategoria:

B

Tagi:

znaki ostrzegawcze

Podstawa prawna:

Rozporządzenie Ministrów Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie znaków i sygnałów drogowych. (Dz.U. 2002 nr 170 poz. 1393, z późn. zm.)

Czy widoczny w przedstawionej sytuacji znak ostrzega o mogącym występować na drodze oszronieniu jezdni lub gołoledzi?