Pozycja pojazdu na drodze, wjazd i zjazd ze skrzyżowania, zatrzymanie i postój. (2 punkty)

Kategoria:

B

Tagi:

zatrzymanie

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym. (Dz.U. 1997 nr 98 poz. 602, z późn. zm.)

Czy w przedstawionej sytuacji wolno Ci zmienić pas ruchu na prawy skrajny?