Wyprzedzanie. (3 punkty)

Kategoria:

B

Tagi:

wyprzedzanie piesi

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym. (Dz.U. 1997 nr 98 poz. 602, z późn. zm.)

Czy wyprzedzanie jest zabronione na każdym przejściu dla pieszych?