Omijanie, wymijanie, cofanie. (2 punkty)

Kategoria:

B

Tagi:

szczególna ostrożność omijanie

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym. (Dz.U. 1997 nr 98 poz. 602, z późn. zm.)

Czy w przedstawionej sytuacji podczas omijania pojazdu musisz zachować ostrożność i liczyć się, że ktoś zza autobusu wybiegnie na jezdnie?