Znaczenie zachowania szczególnej ostrożności w stosunku do innych użytkowników drogi, wysiadanie z pojazdu, zabezpieczenie pojazdu. (2 punkty)

Kategoria:

B

Tagi:

szczególna ostrożność

Podstawa prawna:

Rozporządzenie Ministrów Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie znaków i sygnałów drogowych. (Dz.U. 2002 nr 170 poz. 1393, z późn. zm.)

Czy w przedstawionej sytuacji za widocznym znakiem ostrzegawczym musisz zachować szczególną ostrożność?