Znaki zakazu, nakazu. (3 punkty)

Kategoria:

B

Tagi:

skręt w lewo

Podstawa prawna:

Rozporządzenie Ministrów Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie znaków i sygnałów drogowych. (Dz.U. 2002 nr 170 poz. 1393, z późn. zm.)

Czy w przedstawionej sytuacji na najbliższym skrzyżowaniu wolno Ci skręcić w lewo?