Włączenie się do ruchu, skrzyżowania równorzędne. (3 punkty)

Kategoria:

B

Tagi:

szczególna ostrożność

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym. (Dz.U. 1997 nr 98 poz. 602, z późn. zm.)

Czy w przedstawionej sytuacji wjeżdżając na drogę twardą z drogi gruntowej musisz zachować szczególną ostrożność?