Wyprzedzanie (3 punkty)

Kategorie:

A B C

Tagi:

wyprzedzanie prędkość

Podstawa prawna:

art 24 ust. 6 Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym z późniejszymi zmianami

Czy w tej sytuacji dozwolone jest zwiększenie prędkości przez kierującego pojazdem wyprzedzanym?