Znaki drogowe poziome (1 punkty)

Kategorie:

A B C

Tagi:

znaki poziome zatrzymanie

Podstawa prawna:

§ 86 ust. 8 pkt 2 Rozporządzenie Ministrów Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie znaków i sygnałów drogowych z póżniejszymi zmianami.

Czy w przedstawionej sytuacji możesz zatrzymać pojazd na poboczu?