Zachowanie wobec rowerzysty i dzieci (3 punkty)

Kategorie:

B C

Tagi:

wyprzedzanie

Podstawa prawna:

art. 24 ust. 2 Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym z późniejszymi zmianami

Czy w przedstawionej sytuacji minimalna odległość jaką należy zachować od rowerzysty podczas wyprzedzania wynosi 1 m?