Zachowanie na przejazdach kolejowych i tramwajowych (3 punkty)

Kategorie:

B C

Tagi:

przejazdy kolejowe i tramwajowe

Podstawa prawna:

§ 21 ust. 2 oraz § 78 ust. 5 pkt 1 Rozporządzenie Ministrów Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie znaków i sygnałów drogowych z póżniejszymi zmianami.

Czy w tej sytuacji, zbliżając się do przejazdu kolejowego, masz obowiązek zatrzymać pojazd przed znakiem STOP?