Zachowanie wobec pieszego, wobec osoby o ograniczonej możliwości poruszania się (3 punkty)

Kategorie:

B C

Tagi:

pierwszeństwo piesi

Podstawa prawna:

art. 26 ust. 2 Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym z późniejszymi zmianami

Czy w przedstawionej sytuacji skręcając w prawo masz obowiązek ustąpić pierwszeństwa pieszemu?